Askevatnet

Handlingsplanen avløp og vannmiljø og Handlingsplanen vannforsyning beskriver rammeverk for avløpshåndteringen og vannforsyningen, utfordringer og behov for tiltak i dagens avløpshåndtering og vannforsyning, overordnede målsettinger og strategier for måloppnåelse. Planene er svært viktige styringsdokumenter for Askøy kommunes håndtering av avløp og vannmiljøtiltak, og vannforsyningen i planperioden.

Handlingsplanene ligger nå ute på høring. Har du merknader til planene les mer her:  Handlingsplanen avløp og vannmiljø og Handlingsplanen vannforsyning

Back to top