I forbindelse med trafikksikringstiltak på Rindadalsvegen, vil veien bli periodevis stengt på opptil 10 min

  • fra og med 03.05.21 – 03.06.21

Det vil bli utført ett strekk av gangen slik at alle hus til enhver tid skal ha tilkomst.

 

Back to top