Kleppe vannverk bl 2

Askøy kommune, ved kommuneoverlegen, bistår Universitetet i Bergen i et forskningsprosjekt for å kartlegge bruk av legevakt og fastleger under utbruddet av Campylobacter i drikkevannet pinsen 2019. 

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har godkjent at forskerne kan hente ut begrensede journalopplysninger for personer som var i kontakt med legevakt eller fastlege på Askøy i periodene 3. juni til 16. juni og 13. mai til 26. mai i 2019.
Dette vil kun gjelde opplysninger knyttet til legesøkning og campylobacterinfeksjoner, og forskerne vil ikke få tilgang til helseopplysninger fra andre perioder. Innsamling av data vil starte i midten av august 2020.

Kommunen vil ikke få tilgang til opplysningene som samles inn, men kommuneoverlegen vil kunne bruke analysene fra universitetet ved framtidig planlegging av helseberedskap.

I gruppen som arbeider med prosjektet er vi glade for at tre av kommunes fastleger er involvert: Arild Iversen, Christine Gulla og Jesper Blinkenberg.

Prosjektet er nærmere beskrevet på universitetets nettside: https://epidemigruppen.w.uib.no/
På denne nettsiden finner du informasjon til kontaktpersoner og informasjon om mulighet til å reservere seg mot deltagelse.

Back to top