Liste over skjema for vei og transport

Egenkontrollskjema - Entreprenørens egenkontroll ved graving i offentlig vei.

Gravetillatelse - Søknad om gravetillatelse i offentlig vei og gategrunn.

Søknad om ny-, utvidet eller endret bruk av avkjørsel mot kommunal vei

Dispensasjon fra byggegrense mot kommunal veg - Søknad om dispensasjon fra byggegrensen mot kommunal vei.

Kommunale kaier

Melding om bruk av kommunal kai

  • Bestilling av plass ved kommunale kaier.
  • Fartøy over 15 m lengde skal melde inn anløp til kommunale kaier.
  • Maksimal liggetid er 24 timer dersom ikke særskilt løyve er innhentet.
  • Skjemaet danner grunnlag for fakturering og rapporter til Bergen og omland havnevesen

Kontakt avdelingen

Fagavdeling Teknisk - Samferdsel

Back to top