Offentlige parkeringsplasser

Kommunen har følgende offentlige parkeringsplasser beregnet for pendlere:

 • Kleppestøkaien - ca 520 biler
 • Holmedalen - ca 90 biler
 • Strusshamn v/ tunnelen - ca 40 biler
 • Ravnanger v/ terminalen - ca 25 biler
 • På disse plassene kan det parkeres inntil 20 timer.
 • Øvrige parkeringsplasser ved offentlige bygg er forbeholdt brukere (besøkende og ansatte) til bygget.

Hjelp oss frem – Vi trenger DIN hjelp

 • Brannbil, brøytebil og bossbil trenger minimum 3 meter veibredde.
 • Tenk deg om når du parkerer. Liv og helse kan stå på spill dersom din bil sperrer veien.
 • Feilparkerte biler kan skape problemer ved at bossbilene ikke kommer seg frem til bosspann og containere.
 • Respekter skilt som angir parkerings- eller stoppforbud.
 • Biler som hindrer trafikken kan Politiet bøtelegge eller fjerne på eiers regning med hjemmel i Vegtrafikkloven.
 • Senhøstes og på vinteren er det ekstra viktig å tenke seg om.
 • Brøytemannskap må komme seg frem slik at de får ryddet veiene for snø.

Hensatte biler og bilvrak

 • Du kan melde inn til oss dersom du ser hensatte biler eller bilvrak langs de offentlige veiene i kommunen.
 • I samarbeid med Politiet vil vi sørge for fjerning.
 • Det kan imidlertid ta noen uker på grunn av at eier må oppspores og varsles før fjerning.

Kontakt avdelingen

Back to top