Her er regelverk du må forholde deg til når det gjelder planlegging og arbeid på kommunale veger. 

Vegnorm

pdf Veglysnorm Revisjon 2 datert 01 01 2021 (400 KB)

Retningslinjer for graving i offentlig veg- og gategrunn

Back to top