Formål

 • Holde de kommunale veiene så trafikksikre som mulig gjennom vinteren.
 • Kommunen har ansvar for å brøyte og strø kommunale veier, gang-/sykkelveier og fortau.

Hvem har ansvaret for hvilken vei?

På Askøy er det fylkesveier, kommunale veier og private veier. Her kan du lese mer om hvem som har ansvaret for veien:

Veivedlikehold og ansvar for veiene


Hvordan?

 • En oppsynsmann og en brøytevakt er i beredskap hele døgnet.
 • De vurderer vær- og føreforhold og kaller ut mannskap etter behov.

Prioritering av oppgavene

 1. Veier med busstrafikk
 2. Resterende veier
 3. Gang-/sykkelveier og fortau

Normalt vil brøyting og strøing av veinettet ta 4-6 timer. Ved større nedbørsmengde må man påregne noe lengre tid.


Ditt ansvar

 • Bruk sunn fornuft slik at vi alle er med å bidrar til god fremkommelighet.
 • Ikke parker slik at du står til hinder for brøytebilen og husk at brann- og bossbiler trenger minimum tre meter bredde for å komme frem.

Kontaktinformasjon

 • For kommunale veier kontakt Samferdsel 56 15 85 60 i tidsrommet kl. 07:00 - 15:00 på hverdager
 • Varslingstelefon på kvelds- og nattestid ved glatte veger: 53 00 04 60
 • For fylkesveier meld fra til Statens vegvesen via  kontakt oss, gjelder det trafikkfarlige situasjoner ring tlf. 175.

Back to top