Vei og trafikk

Askøyveiene skal være trafikksikre og effektive. Utvikling og drift av veinettet er en kompleks og kostbar affære, men sammen med Fylkeskommunen søker vi å veiene så bra som vi kan med de ressurser som er disponibel.

 

Foto: Petter Solheim

Hvordan kan jeg sjekke om det er kø?

Grave eller utføre annet arbeid på eller i nærheten av kommunale veier?

Hvordan melder jeg feil?
Fei på veilys 

Offentlige parkeringsplasser | Hensatte biler og bilvrak

Liste over kommunale kaier | Retningslinjer for bruk | Meldeskjema for anløp

Normer, retningslinjer og trafikksikringsplan

Nye avkjørsler | Dispensasjon fra byggegrense | Anløpsmelding, kommunale kaier

Om brøyting av kommunale veier | Prioritering | Kontaktinformasjon

Hva er vedlikeholdsoppgavene? |Hvem har ansvar?

Back to top