Årsregnskap 2017

Årsmeldingen - Rådmannens grunnlagsdokument - Kun regnskapsdelen med noter

Spesifisert på ansvar og avdeling

Utvikling i netto driftskostnader over tid

Rådmannens grunnlagsdokument

Back to top