Årsmelding og regnskap

Rådmannens grunnlagsdokument som fremlegges for kommunestyret

Kommunedirektørens kommentar | Årsmelding | Regnskap 2022

Kommunedirektørens kommentar | Årsmelding | Regnskap 2021

Kommunedirektørens kommentar | Årsmelding | Regnskap 2020

Rådmannen kommentar | Årsmelding | Regnskap 2018

Rådmannens kommentar | Årsmelding | Regnskap 2019

Rådmannens kommentarer | Årsmelding | Regnskap 2017

Back to top