Dråpe i vannoverflate

Under rutinemessig etterfylling av natriumhypokloritt (flytende klor) - ved Ingersvatnet vannbehandlingsanlegg, har det skjedd en uforutsett hendelse med påfølgende røyk- og gassutvikling.
Vannbehandlingsanleggets brannalarm ble løst ut, og anlegget umiddelbart evakuert.

Askøy brann og redning har fått bistand fra Bergen brannvesen – Laksevåg brannstasjon. Politi og ambulanser er også på stedet.

Enhet vann og avløp har sendt to personer til helsesjekk på lokal legevakt, begge er videresendt Haukeland sykehus for rutinemessig sjekk.

Driften av Ingersvatnet vannbehandlingsanlegg og vannkvaliteten er ikke påvirket av hendelsen.

Ytterligere informasjon vil sendes ut så snart oppdatert informasjon foreligger.

 

Otto Kaurin Nilsen
Leder VA- drift - Teknisk avdeling, Askøy kommune

Back to top