Nye vann- og avløpsledninger i Askøypakken

For å gjøre kostnadene lavere, oppgraderer vi vann- og avløpsledningene parallelt med utbedringen av fylkesveiene i Askøypakken.

Vi skal bygge nye vann- og avløpsledninger på denne strekningen i forbindelse med veiprosjektet i Askøypakken.

Vi skal bygge nye vann- og avløpsledninger på denne strekningen i forbindelse med veiprosjektet i Askøypakken.

Vi skal bygge nye vann- og avløpsledninger på denne strekningen i forbindelse med veiprosjektet i Askøypakken.

Back to top