• Olaviken
  Olaviken
 • Strømsnes
  Strømsnes
 • Furuly
  Furuly
 • Klikk på bildet for større visning
  Klikk på bildet for større visning

loading...
Hva skal vi gjøre?

Ny trase for vann- og avløpsledninger vil følge ny fylkesveg mellom Erdal og Hop. Ledningene legges i nytt fortau, som hovedsakelig vil bli etablert på vestsiden av ny fylkesveg. 

Hvorfor gjør vi det?

Strengere krav til utslipp av avløpsvann medfører behov for nytt avløpsrenseanlegg for Søre Askøy (sør for Tveit og Ask). Nye avløpsledninger mellom Erdal og Hop vil være en del av overføringsanlegget for å føre avløpsvann fra østsiden av Askøy mot nytt avløpsrenseanlegg. I tillegg vil nye avløpsledninger avskjære og sanere eksisterende utslipp som ikke tilfredsstiller nye utslippskrav. Det vil bli behov for å etablere flere nye pumpestasjoner langs traseen for å få overført avløpsvannet mot sør.

For å sikre tilstrekkelig og trygt drikkevann til eksisterende og fremtidige innbyggere samt næringslivet, skal Askevatnet bygges ut til å bli ny hovedvannkilde. Det vil dermed være behov for nye overføringsledninger fra Hanevik mot Kleppestø, og nye vannledninger mellom Erdal og Hop utgjør en del av dette. Samtidig vil vannforsyningen langs traseen mellom Erdal og Hop bli forbedret.

Hvem er ansvarlig?

Det er enhet Vann og avløp som er ansvarlig for utbygging av nye vann- og avløpsledninger mellom Erdal og Hop. Dette er et samarbeidsprosjekt med Statens Vegvesen som er ansvarlig for vegutbyggingen, inkludert overvannshåndtering.

Når skjer det?

Planleggingen av ny vei, samt nye anlegg for vann og avløp er i sluttfasen. Anleggsarbeidene startet i april 2018, og antatt ferdigstillelse er sommeren 2021.


Kontaktpersoner

Prosjektleder: Remy Furevik
Mobilnummer: 936 56 173
E-post:

Leder VA: Anton Bøe
E-post:


Vedlegg

Oversiktskart trase

Back to top