Askøy kommune som kjøper

  • Askøy kommune kjøper eiendommer av flere formål.
  • Vi kjøper for eksempel areal for å utvide veianlegg, bygge pumpestasjoner eller andre vann- og avløpstiltak med mer.
  • I andre tilfeller kjøper vi eiendom av strategiske grunner for å kunne utvide skoler, barnehager, helsetilbud og annet.
  • Pris vil variere ut fra hvilken type areal det er snakk om.
  • For større tomteareal eller for bebygde eiendommer, legges takstverdi til grunn.

Askøy kommune som selger

  • Askøy kommune selger hele eller deler av eiendommer, enten på det åpne markedet med hjelp av megler eller direkte til interessent.
  • Prisvurdering er den samme som for kjøp av areal.
  • I begge tilfeller er det kjøper som dekker eventuelle oppmålings- og fradelingskostnader, samt omkostninger for hjemmels-overføring hos Statens Kartverk. Det kan være at kjøpet/salget krever politisk godkjennelse.
  • Hvis du ønsker å kjøpe eiendom av Askøy kommune, sendes henvendelse til seksjon for kommunale eiendommer:

Kontakt avdelingen

Back to top