Kommunal eiendom

Utbyggingsavtaler | Utleie av kommunale bygg | Kjøp og salg | Bruksrettigheter og tillatelser

Informasjon om Askøy kommune som kjøper og selger eiendommer | Kontaktinformasjon

Forespørsel om rettighet over kommunal eiendom | Hvordan kan du søke | Krav for å søke | Felling av trær på kommunal eiendom

Hvordan du kan leie kommunale bygg | Kontaktinformasjon

Avtale mellom kommune og grunneier om utbyggingsavtaler

Back to top