Formål

  • Askøy kommune er både utleier og leietaker i flere sammenhenger.
  • Seksjon for kommunale eiendommer forvalter kommunens leieforhold.
  • Unntak er utleie og innleie til kommunale boliger – disse håndteres av seksjon for Bygg og bolig.
  • Der Askøy kommune er leietaker, gjelder leieforholdet lokaler til bruk for kommunal virksomhet som for eksempel barnehager og kontorer.

Utleie

  • Utleie kan skje til både næringsdrivende, frivillige organisasjoner og andre.
  • Askøy kommune har flere eiendommer som leies ut, spredt over hele Askøy.

Kontakt avdelingen

Back to top