Hva får du?

Sommer- og friluftsaktiviteter, med blant annet gårdsbesøk, sjøaktiviteter og turer til friluftsområder, museums- og kinobesøk m.m.

Sommerklubb for barn arrangeres i uke 26 og 27. Tilbudet er for barn i alderen 6 til 10 år. I hver av ukene tar vi inn maksimalt 25 barn etter søknad.

Sommerklubben har åpningstid fra klokken 09:00 til klokken 15:00. Oppmøtested er Ungflimmer ungdomskultursenter, Florvåg. 

Program blir sendt til deltakere som får tildelt plass.

Hvert år annonseres dato for søknad på vår hjemmeside, kommunens facebookside og i Askøyværingen.

Søknadsfrist

Krav til søker

Søknad gjøres på e-skjema.

Hvert barn kan kun delta i en av ukene. Søknad gjelder for en hel uke, ikke enkeltdager.

Hva koster det?

Pris er kroner 1 000 per barn.

Kontakt avdelingen

Nina Mathisen

Telefon: 905 38 791

Back to top