Hva får du?

Sommer- og friluftsaktiviteter, med blant annet gårdsbesøk, sjøaktiviteter og turer til friluftsområder, museums- og kinobesøk m.m.

Sommerklubb for barn arrangeres i uke 26 og 27. Tilbudet er for barn i alderen 6 til 10 år. I hver av ukene tar vi inn maksimalt 25 barn etter søknad.
Sommerklubben har åpningstid fra kl. 09:00 til kl. 15:00. Oppmøtested er Ungflimmer ungdomskultursenter, Florvåg.
Program blir sendt til deltakere som får tildelt plass.

Hvert år annonseres dato for søknad på kommunens hjemmeside, Askøy kommune sin facebookside og i Askøyværingen.


Søknadsfrist


Krav til søker

Søknad gjøres på e-skjema.

Hvert barn kan kun delta i en av ukene. Søknad gjelder for en hel uke, ikke enkeltdager.


Hva koster det?

Pris er kroner 1 000,- pr barn.


Kontakt avdelingen

Rådgiver kultur og idrett

  • Nina Mathisen
    Tlf: 905 38 791
    E-post:  

Back to top