Hva får du?

Sommerklubb for barn 2020 arrangeres i uke 26 og 27. Vi gjennomfører tilbudet etter de retningslinjer for smittevern som er gitt av sentrale myndigheter. Vi vil derfor ha et maksimalt antall barn på 20 i hver av ukene og i aldersgruppen
6 til 10 år.

Program i sommerklubben består av friluftsaktiviteter passende for årstiden, blant annet gårdsbesøk, sjøaktiviteter og turer til friluftsområder m.m.

Sommerklubben har åpningstid fra kl. 09:00 til kl. 15:00.

Program blir sendt til alle deltakere når tildeling av plass er ferdig.

Hvert år annonseres dato for påmelding på kommunens hjemmeside, Askøy kommune sin facebookside og i Askøyværingen.


Søknadsfrist


Krav til søker

Påmelding gjøres på e-skjema.

Hvert barn kan delta i en av ukene. Påmelding gjelder for en hel uke, ikke enkeltdager.


Hva koster det?

Pris er kroner 1 000,- pr barn.


Kontakt avdelingen

Rådgiver kultur og idrett

  • Nina Mathisen
    Tlf: 56 15 84 67
    E-post:  

Back to top