Brukervilkår for lån av musikkbingen på Fauskanger

Musikkbingen er et øvingslokale som er spesielt tilrettelagt for musikkøving og er satt opp ved Fauskanger barne- og ungdomsskole. Bingen eies av Askøy kommune og Askøy ungdomslag har ansvar for daglig tilsyn.

Øvingstider:
•Det er mulig å få tildelt øvingstider i Musikkbingen på ettermiddagstid, kveldstid og i helger.
•Fra kl. 14 til 22 på hverdager og fra kl. 10 til 22 i helgene.
•Hver låntaker (eller gruppe) avtaler en fast øvingsplan med avdelingen.
Ved ledig kapasitet kan det søkes om mer øvingstid.

Utstyr:
• Bingen inneholder musikkutstyr.

Nøkkel:
• blir kvittert ut til ansvarlig kontaktperson.
•Kontaktpersonen skal være nøkkelansvarlig.

Toalett:
• Er i lokalene til Askøy Ungdomslag (nabobygget).


Søknad


Krav til søker

Trivsel:
• For at bingen skal bli en god øvingsarena må alle brukere
• rydde opp etter seg.
• låse og forlate lokalet i den stand en selv ønsker å finne det.
• Respektere at musikkbingen er et rusfritt sted.
• ta av skoene i gangen for å lette reinholdet.
• respektere andre sin øvingstid.

Skader
• på rommet eller ødelagt utstyr skal snarest mulig meldes inn til avdelingen (e-post: )

Dere må opplyse om:

  • hva som er ødelagt.
  • når skaden skjedde, eller ble oppdaget.
  • hvordan skjedde skaden?
  • hvem er ansvarlig for at utstyret ble ødelagt?
  • Det er erstatningsansvar for skader på bingen og ødelagt utstyr.

Hva koster det?

  • Det er gratis å låne bingen i tildelt tid.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Kontakt avdelingen

Back to top