Kunst og kultur til skolene

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

  • Elevene og skolen skal få mulighet til å oppleve og gjøre seg kjent med profesjonell kunst- og kultur.
  • I Askøy kommune er det enhet Kultur og idrett som er ansvarlig for det lokale tilbudet.
  • Tiltakene gjennomføres i et samarbeid mellom fagavdelingen og skolene.
  • Plan for den kulturelle skolesekken (PDF)

Kontakt avdelingen


Lenke

Back to top