Øvrige kulturtilbud

Flere farger | Sommerklubb | Den kulturelle bæremeisen, - skolesekken og -spaserstokken | Musikkbinge

Bli med i et aktivitetstilbud, for barn og unge mellom 6 og 20 år, som handler om kunst-, kultur- og integrering

Kunst- og kulturtilbud til de eldre

Kunst- og kulturtilbud til småbarn

Kunst- og kulturtilbud til skolene

Aktivitetstilbud til barn i alderen 6 til 10 år

Gratis øvingslokale til band og musikere

Back to top