Det kunstfaglige møter det barnefaglige. "Bæremeisen" er et ledd i Askøy kommunes kunst og kultursatsing for de minste barna, fra 1 til 6 år.

Det er utviklet modeller for hvordan kunstnere, barn og pedagoger kan jobbe sammen i en kreativ prosess, både i barnehager og på profesjonelle arenaer.


Målsettinger

  • å gi barn opplevelser av kunst og styrke deres skaperevne
  • å styrke barns evne til å stille spørsmål, og stimulere til undring
  • å sette barnas egne tanker og uttrykk i fokus
  • å vektlegge prosessuelt arbeid gjennom en reflekterende, deltakende og involverende metode
  • å gi nye ideer og inspirasjon til ansatte for videre bruk av kulturelle aktiviteter i barnehagen

De kulturelle uttrykksformer i Den kulturelle bæremeisen omfatter billedkunst, kunsthåndverk, musikk, dans, litteratur, teater og kulturarv.


"Den kulturelle bæremeisen" søker kunstnere

Vi søker fortrinnsvis lokale kunstnere både for enkeltoppdrag inne på biblioteket og kunstnere som ønsker å jobbe med en barnegruppe i barnehagene på Askøy. Da med en noe lengre varighet.

Vi følger betalingssatsene til "Den kulturelle skolesekken".

Søknadsskjema

Er det noe du lurer på før du søker? Ring  56 15 85 00  og be om å bli satt over til Anna Sunniva Sørbø


Ansvarlig avdeling

Back to top