Har du ledig bolig?

I forbindelse med situasjonen i Ukraina er Askøy bedt om å ta imot flyktninger raskere enn tidligere. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med huseiere som kan tenke seg å leie ut sin bolig til flyktninger. Det er flyktningen selv som inngår leiekontrakt med huseier. Kommunen sikrer depositumsgaranti via NAV og gir støtte til husleie fram til flyktningen får arbeidsinntekt eller introduksjonsstønad.

Dersom vi har flyktninger som kan bo i boligen du leier ut, tar vi direkte kontakt med deg. Vi vil da ha et møte med deg som huseier hvor vi går gjennom boligen, før vi formidler boligen videre til aktuelle flyktninger: 

Kontaktskjema for huseiere som ønsker å leie ut sin bolig til flyktninger.


Ønsker du å hjelpe eller støtte?

Vi har den siste tiden sett at mange innbyggere, næringsliv og frivillige lag og organisasjoner ønsker å hjelpe flyktninger fra Ukraina. Askøy kommune vil etablere et samarbeid med frivilligheten på Askøy hvordan vi som kommune og lokalsamfunn best kan hjelpe.

Hva som er de reelle behovene er det nå for tidlig å si noe om.

Dersom du ønsker å hjelpe registrer navn, kontaktinformasjon og hva du ønsker å bidra med i skjemaet under. Dersom du representerer en frivillig lag/organisasjon skriv inn hvilken lag/organisasjon du representerer.

Så tar vi kontakt med deg dersom vi har behov for bistand fra akkurat deg/dere. Har du allerede meldt inn til kommunen hva du kan bidra med behøver du ikke registrere det på nytt:

Registrer deg her!

Disse organisasjonene kan du støtte

Det er mange måter å hjelpe på, og mange organisasjoner som har gode hjelpeapparat som kan sørge for at hjelpen kommer frem til de som trenger det.

Se liste på nettsidene til frivillighet Norge.

Back to top