Hva er språkpraksis?

Språkpraksis er en metode for å lære norsk raskere og bedre. Språkpraksis betyr at deltaker får praktisere norsk på en arbeidsplass. Hensikten med en slik praksis er å styrke språket og gi erfaringer som kan relateres til videre opplæring både i arbeidslivet og norsk språk.


Hvorfor språkpraksis?

 • Språkpraksis fremmer inkludering og integrering.
 • Språkpraksis kan gjøre veien inn i arbeidslivet i Norge lettere å gå.
 • Det er ofte nødvendig å vise til jobberfaring fra Norge når en søker jobb. Språkpraksis gir jobberfaring.

Kort om språkpraksis

 • Språkpraktikanten er deltaker i introduksjonsprogram og får tilbud om språkpraksis som del av norskopplæringen
 • Offentlige og private arbeidsgivere tar inn en eller flere språkpraktikanter i bedriften sin for en avtalt periode
 • Språkpraktikanten er ute i språkpraksis to dager per uke
 • Språkpraktikanten skal, så langt det er mulig, utføre de samme arbeidsoppgavene som bedriftens øvrige ansatte
 • Arbeidet skal ikke lønnes da deltaker får introduksjonsstønad fra kommunen

Hva får deltakeren?

 • Praktisere norsk
 • Bedre motivasjon til å lære norsk
 • Får kunnskap om norsk arbeidsliv og kultur
 • Får et realistisk bilde av hva som forventes av en arbeidstaker i Norge
 • Opplæring i nye arbeidsoppgaver og kunne nytte medbrakt yrkeserfaring
 • Inkludering i et arbeidsfellesskap og knytte nettverk

Hva får bedriften?

 • En ekstra hånd i en travel hverdag
 • Erfaring i å være en del av et tverrfaglig samarbeid
 • Bli kjent med person som kan vurderes mot fremtidig arbeid
 • Kompetanse som en flerkulturell arbeidsplass

Felles ansvar - felles innsats

Har du og din bedrift lyst og anledning til

 • å bidra til inkludering av en eller flere framtidige arbeidstakere med utenlandsk bakgrunn?
 • å bidra til kommunens integreringsarbeid?
 • å ta en språkpraktikant inn i medarbeidergruppa
 • Vil du og bedriften din være med på laget?

 

 Kontakt avdelingen

Flyktningtjenesten

Back to top