Formål

  • Flyktningtjenesten har ansvar for å bosette flyktninger som kommer til kommunen vår.
  • All bosetting skjer etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi.
  • Flyktninger blir enten bosatt i kommunal bolig eller i bolig på det private markedet.
  • Flyktningtjenesten gir både praktisk hjelp og økonomisk støtte til de mest nødvendige etableringskostnadene.
  • Bosetting av enslige mindreårige flyktninger administreres av barneverntjenesten i kommunen.

Hva er hovedpunktene i tjenesten?

  • bosetting
  • koordinere kommunens introduksjonsprogram
  • koordinerer tverrfaglig samarbeid om tjenestene (Eksempel: Bygg og bolig, Helsesykepleier, Skole, Barnehage, Kultur og idrett, Voksenopplæringen og NAV.

Relaterte tjenester

Introduksjonsprogram

Enslige mindreårige flyktninger


Kontakt avdelingen

Flyktningtjenesten

Back to top