Askøy kommune har tegnet ulykkesforsikring for skoleelever, barnehagebarn, fosterbarn og barn i besøkshjem.


Når?

Forsikringen gjelder innenfor virksomhetens område og naturlige nærområder i ordinær åpningstid

  • under deltakelse i undervisning, leker, idrettsutøving, ekskursjoner med mer
  • som foregår under skolens ledelse
  • under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen
  • Forsikringen gjelder også på direkte vei til og fra skolen.

Hvem?

  • Forsikringen omfatter alle barn i skolen og SFO.

Hva?

  • De fleste skader som inntreffer under aktiviteter i skolens regi dekkes av Folketrygden. Ta derfor først kontakt med trygdekontoret.
  • Dokumenterte utgifter som ikke dekkes av Folketrygden kan søkes dekket av forsikringen.

Lover

Opplæringsloven §13-3b


Kontaktopplysninger

Back to top