Tjenesten skal bidra med helsefremmende og forebyggende arbeid


Om tjenesten

Skolehelsetjenesten er lovpålagt i alle grunn- og videregående skoler. Tjenesten skal bidra med helsefremmende og forebyggende arbeid både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold.

Det skal være en Helsesykepleier i alle skolene som elevene kan kontakte. Hvis elevens foresatte ønsker kontakt med Helsesykepleier, kan de ringe for avtale. Alt som angår den enkelte elevs helse og trivsel kan man ta opp.

Skolehelsetjenestens kontortider er kunngjort på hver skoles nettside.


Hva får du?

Helsesykepleierne skal gi veiledning, foreta enkle helseundersøkelser og sette vaksiner, De har ansvar for oppfølging av eleven og henvisning videre hvis det er behov for det. Et godt samarbeid med eleven, hjemmet og skolen er en viktig forutsetning for å lykkes.

Du får reisevaksiner hos Fenring legesenter, kontakt dem gjerne via eposten 


Faste oppgaver

AlderstrinnFaste oppgaver på de ulike klassetrinn
1. trinn Undersøkelse av lege og helsesykepleier på helsestasjonen, vekt- og høydemåling
2. trinn Vaksinering mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio ( DTP - IPV )
3. trinn Helsesamtale med tilbud om vekt og høyde mål
6. trinn Vaksinering mot meslinger/kusma/røde hunder (MMR)
7. trinn Vaksinering mot HPV 
8. trinn Helsesamtale med tilbud om vekt og høyde mål
10. trinn Vaksinering mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV)

 

Ressursteam

Skolehelsykepleieren samarbeider med skolens ledelse i Ressursteamet. De som er med i teamet er helsesykepleier, ressursteamleder, rektor, PPT og kontaktlærer. Gruppen har møter etter fastsatt plan.


Ledelse

  • Avdelingsleder skolehelsetjenesten barneskole Anne-Linn Haugland Knutsen - Telefon: 907 40 509 -  E-post: 
  • Avdelingsleder skolehelsetjenesten ungdomsskole og videregående skole; Anne Birkelig - Telefon: 958 43 144 - E-post:

Kontaktopplysninger

Back to top