Undervisning

Vanligvis gis ukentlig undervisning fra 20 minutter til 1,5 timer avhengig av om du undervises alene eller i en gruppe, og hvilken aldersgruppe du tilhører.

Undervisningen foregår på ettermiddagstid. Kulturskolen har sin base i egne lokaler i Kleppestø ungdomsskole, og her foregår også mye av undervisningen vår. I en del fag har vi også undervisning flere steder i kommunen - dette finner du oversikt over i søknadsportalen.


Hva koster det?

Undervisningen finansieres ved statlige og kommunale midler, samt en egenandel som kreves inn hvert halvår. Her er en oversikt på hvor mye det koster å være i elev i kulturskolen:

Fag Pris
Individuelle fag 2.075,- per halvår
Gruppefag 1.610,- per halvår
Suzuki fiolin 2.431,- per halvår
Instrumentleie 911,- per halvår

Prisene er gjeldende fra 01.01.2022


Opptak

Kulturskolen gjennomfører opptak av nye elever med oppstart i august hvert år i perioden mai-juni. I kulturskolen er det den som har stått på venteliste lengst som får plass først.

Dersom du ikke får tilbud om plass i hovedopptaket, står du fortsatt på venteliste. Vi gjør opptak til ledige plasser gjennom året, og sender deg tilbud om elevplass når det er din tur på ventelisten.


Re-registrering

Én gang i året må du bekrefte at du ønsker å fortsette i kulturskolen og/eller fortsatt ønsker å stå på venteliste. I systemet vårt heter dette "re-registrering". Frist for re-registrering er 1. mai, og du får e-post med all informasjonen du trenger i god tid før dette. Dersom du har søkt om plass etter 1. januar, fortsetter du automatisk, og trenger ikke å re-registrere deg.


Skolerute

Kulturskolens skoleår følger grunnskolens ferier og fridager. Enkelte planleggingsdager kan avvike. Kulturskolens skolerute finner du ved å logge inn som elev eller foresatt på Speedadmin - skolerute og velge "Timeplan" i menyen øverst.


Sykdom

Ved sykdom skaffer kulturskolen vikar. Hvis dette ikke lar seg gjøre, varsler vi dere per SMS om at timen utgår.

Hvis eleven selv har fravær, er det viktig at lærer får beskjed om dette. Du finner kontaktinformasjon til læreren din ved å logge inn i Speedadmin.

Utmelding og tap av elevplass

Utmeldingsfristene er 1. mai og 1. desember.
Utmelding skal registreres i noask.speedadmin.dk.
Det kan også søkes om permisjon fra kulturskolen. Se reglement for Askøy kulturskole nedenfor for informasjon.


Krav til søker

For å få plass i kulturskolen, må eleven bo i Askøy kommune og være i alderen mellom 5 og 19 år. Eleven må selv sørge for å kjøpe noter som skal brukes i undervisningen. Pianoelever må ha piano eller elpiano med vektede tangenter hjemme, keyboard er ikke tilstrekkelig. Instrument og materiell som elever leier eller låner, må behandles varsomt.


Dokumenter

Reglement for Askøy kulturskole

Smittevernrutiner for Askøy kulturskole


Fagplaner og handlingsplan

Her finner du handlingsplan for Askøy kulturskole 2018-2022, samt fagplaner for de ulike fagene i kulturskolen. Fagplanene sier mye om både innhold og organisering av kulturskoleundervisningen.

pdf Handlingsplan Askøy kulturskole 2018-2022 (657 KB)


Kontakt

Askøy kulturskole

Back to top