Askøy kulturskole har en ordning der man kan søke om gratisplass eller redusert elevkontingent. 

 

Ordningen er inntektsbasert og har følgende kriterier:

Du kan søke om 50% rabatt på elevkontingent dersom husstanden har en samlet inntekt under 613 123,- (5.5G) per år.

Du kan søke om gratisplass i kulturskolen dersom husstanden har en samlet inntekt under 445 908,- (4G) per år. 

 

Denne ordningen er avgrenset til 25 elevplasser per skoleår. I utgangspunktet dekkes kun 1 fag per elev.


Søknadsfrist

Frist for å søke om redusert egenandel for våren 2023 er 1. april 2023.

Frist for å søke om redusert egenandel for skoleåret 2023/2024 er 1. mai 2023. Du må også søke om elevplass, eller gjennomføre re-registrering, innen 1. mai 2023.

 

Søknader som kommer etter frist, blir behandlet fortløpende dersom det er ledige plasser i ordningen.

 

Her søker du om elevplass kulturskolen


Dokumentasjon

I søknadsskjemaet skal det legges ved kopi av skattemeldingen til foreldre(ne) som bor i husstanden. Du kan også legge ved annen offentlig dokumentasjon som viser inntekten din.

«Kommunen kan, uten hindring av taushetsplikt, innhente grunnlaget for siste fastsettelse av formues- og inntektsskatt for husholdningen fra skattemyndighetene for å dokumentere inntektene for det siste året, jf. Skatteforvaltningsforskriften §3-3-1 andre ledd bokstav a.»


Slik går du frem for å søke:

Fyll ut søknaden. Vårt elektroniske søknadsskjema gir deg veiledning underveis.

Send inn relevante vedlegg / dokumentasjon.

Etter at du har sendt søknaden får du en e-post med bekreftelse på at søknaden er mottatt.

Du får beskjed om utfallet når søknaden er ferdigbehandlet.

 

Husk at du også må søke om elevplass, eller gjennomføre re-registrering, innen 1. mai.


Klage

Du kan klage innen 3 uker etter at du har fått svar fra oss.

Her er lenke til klageskjema

Back to top