Hva er KS SvarUt

KS SvarUt er en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner for å formidle digital post fra kommunale saksarkiv og fagsystemer til både innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ.

Hensikten er å formidle dokumenter fra kommunal sektor rimelig, effektivt og sikkert. Dokumentene lagres i et forsendelsesarkiv, og er tilgjengelig i tre måneder. Varsel om post blir sendt via Altinn til mottaker. I dette varselet er det en lenke til dokumentet.

KS SvarUt er også en sentralisert løsning for utsending av vanlig brevpost fra det offentlige.

KS SvarUt – digital post til innbyggere og næringsliv

  • Utsendelse av post går fra kommunen til innbyggerens eller den næringsdrivendes meldingsboks i Altinn, Digipost eller e-Boks
  • KS SvarUt benytter ID-porten
  • Alle fagsystem kan knytte seg opp til KS SvarUt og sende brev fra egen løsning
  • KS SvarUt registrerer automatisk hvem som ikke åpner det elektroniske brevet i Altinn innen en gitt frist og sørger da for at det blir sent som vanlig post

Slik virker KS SvarUt i dag

Hvis du mottar post i Altinn, kan du velge om du ønsker å motta brev digitalt eller ikke.

KS SvarUt virker slik at når brevet fra oss er ferdig og godkjent i vårt sak- og arkivsystem, så sendes det direkte til KS SvarUt (forsendelsesarkivet).

KS SvarUt sender brevet videre til Altinn, Digipost eller e-Boks.

Mottaker av brevet, enten det er en innbygger eller næringsliv, får varsel om at du har fått et digitalt brev. Dette varslet inneholder lenke til selve brevet eller hele dokumentet. Innbygger/ næringsliv henter brevet via den tilsendte lenken.

KS SvarUt håndterer også avvik

Dersom det ikke er mulig å sende til Digipost eller e-Boks, blir brevet sendt til Altinn. Hvis du ikk leser brevet digitalt i løpet av noen dager, sendes brevet automatisk som vanlig brev (papir) til postkassen din hjemme/arbeidssted.