Hva gjør vi?

Askøy kommune har som målsetting å redusere sårbarheten for mennesker, miljø, økonomi og samfunnsviktige funksjoner og for å trygge innbyggernes og næringslivets levevilkår. Vårt beredskapsarbeid bygger på risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner.

Planverket skal synliggjøre hvilke uønskede hendelser vi kan stå ovenfor og hvordan kommunen skal arbeide for å redusere omfanget av slike hendelser.

Krisesituasjoner krever koordinerte tiltak fra flere kommunale fagavdelinger og statlige etater.Ved en større hendelse eller mulighet for at det vil oppstå en hendelse, vil kommunens KKL (Kommunal Krise ledelse) settes. Denne gruppen er sammensatt av politisk ledelse og administrativ ledelse. KKL vil trekke inn andre aktuelle instanser ved behov.

Ledelse

Utøvende beredskapssjef: Brann- og beredskapssjef, Tony Nyberg
E-post:

Ansvar for systemarbeid og struktur på Helhetlig ROS og overordnet beredskapsplan:Assisterende kommunedirektør Rune Lid
Mobil:
E-post:

Rapporter og dokumenter

  • Helhetlig ROS
  • Overordnet beredskapsplan

Lenker

Ledige stillinger

Back to top