Øvrige stabsfunksjoner

Kommuneadvokaten | Samfunnssikkerhet og beredskap

Kommunal kriseledelse (KKL) | Koordinere beredskap | Kriseøvelser

Intern tjeneste | Rådgiver i rettslige spørsmål | Føre rettssaker

Back to top