Øvrige stabsfunksjoner

Kommuneadvokatene | Næringssjef | Samfunnssikkerhet og beredskap | Kommunikasjonsavdelingen

Innbyggerservice | Sentralbord | Servicevert for byggesak

Nettredaksjonen | Internett | Intranett | Sosiale media | Kommunikasjonsstrategi

Kontaktledd mellom kommunen og næringsdrivende

Kommunal kriseledelse (KKL) | Koordinere beredskap | Kriseøvelser

Intern tjeneste | Rådgiver i rettslige spørsmål | Føre rettssaker

Back to top