Formål

Som eier kan du få 1000 kroner i vrakpant for å levere inn forfalte fritidsbåter, kajakker og kanoer til gjenvinning. Det er ulovlig å etterlate båter til forfall.

Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes.

Alle fritidsbåter opp til 49,21 fot (15 meter) kan leveres til mottak med tillatelse til å håndtere disse båtene.

Hvordan levere en kassert fritidsbåt?

  • Mindre fritidsbåter under 4,57 meter (15 fot), kajakker, kanoer og lignende kan leveres gratis på alle BIR sine gjenvinningsstasjoner (Ravnanger på Askøy). Alle båter må leveres uten motor, og helt fri for oljer, drivstoff, batteri og elektriske komponenter.
  • Større fritidsbåter opp til 15 meter (49,21 fot) med og uten innenbordsmotor kan blant annet leveres hos Norscrap West AS på Askøy og Franzefoss Gjenvinning AS avd, Knarrevik på Sotra, som er godkjente mottak for slike båter.

Hvordan få utbetalt vrakpant?

Du kan få utbetalt 1000 kroner når du leverer fritidsbåten til et lovlig avfallsmottak som båtvrak, gjennom Miljødirektoratets ordning for vrakpant. Søknaden sendes til Miljødirektoratet som står for utbetalingen. For å få utbetalt tilskuddet må båteier ved levering fylle ut og få signert et skjema som bekrefter eierskap og levering. På www.sortere.no finner du mer informasjon om ordningen og skjema som skal tas med når du leverer båten.

Skjema for vrakpantordningen: Vrakpant på båt - levering av båtvrak - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Ved å levere inn kasserte fritidsbåter til gjenvinning er du med på å holde kommunen og kysten vår ren. Takk for at du bidrar!

 

Back to top