Renovasjon

Avfalls- og gjenbruksstasjon | Bosshenting | BIR | Kassering av fritidsbåter | Strandrydding

Gratis levering av plast plukket på strender

Hvor finner jeg informasjon om miljøparker (tidligere "avfallsstasjoner"), priser og regelverk?

Innlevering av båter | Utbetaling av vrakpant

Back to top