Vedtekter for Ungdommens kommunestyre revidert av UKS 21.nov. 2023

Vedtektsendringer venter på godkjenning 
Marcus Askildsen
ordfører
 

Back to top