Ungdommens kommunestyre - UKS

Om UKS | Møtepapirer | Referater | Kontakt

Møteinnkallinger og referater

Sist revidert i februar 2019

Styret | Vedtekter | Tilskuddsordning | Møtepapirer

I oktober skal det være valg på nye medlemmer i UKS

Back to top