UKS 22/23

20221121 135545

Ungdommens kommunestyre (UKS) i Askøy ble stiftet 27. mars 2007 og har mellom 13 og 15 representanter i alderen fra 13 til 19 år. 
Representantene velges blant elevene ved de fire ungdomsskolene og de 2 videregående skolene i kommunen. I tillegg kan ungdom som bor i Askøy kommune men går på skole utenfor kommunen eller ungdom fra andre kommuner som går på skole i Askøy kommune søke om å være med.

UKS-representanter 2022- 2023

Ordfører: Julie Eide Knudsen

Varaordfører: Håvard Valdersnes

 • Ådne H. Vuttudal
 • Oliver Veka
 • Emil Andersen
 • Gabriel Bøe Fluge
 • Mats Kleppe
 • Maria Berg
 • Karoline Helle Lura
 • Joakim S. Gaustad
 • Jonas Myster Håheim
 • Haakon Bergsvik Nymo
 • Aurora Gundersen Mathisen
 • Emma Sebastian Haugland
 • Lucas Robbestad

UKS arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget består av fem representanter og dette utvalget har blant annet ansvar for innhold til saksliste til UKS-møtene. Arbeidsutvalget har fullmakt til å fatte vedtak i ferier og om en sak må avgjøres/ tas stilling til før neste UKS-møte. 

Arbeidsutvalget 22/23 består av følgende representanter:

 • Julie Eide Knudsen (leder for arbeidsutvalget)
 • Håvard Valdersnes
 • Maria Berge
 • Ådne H. Vuttudal
 • Emil Andersen

Ungdom ved roret

UKS 22/23 er med i et samarbeidsprosjekt med Bømlo Ungdomsråd som vi kaller Ungdom ved roret . Målet med prosjektet er å finne måter å legge til rette for bredere og sterkere engasjement, medvirknings- og påvirkningskraft for de unge. Samarbeidsprosjektet som går over flere år, startet opp med en to-dagers samling i september-22 med 40 ungdommer fra Askøy og 40 ungdommer fra Bømlo. Ungdom ved roret har et perspektiv hvor vi bruker tilpassede metoder fra ABCD (Asset-Based-Community-Develpoment).

Det er tre hovedspørsmål i dette perspektivet; 

1 - Hva er det du bryr deg så mye om at du er villig til å bruke av din tid på det og å gjøre noe med det?

2 - Hva er det du kan, hvilke egenskaper og ressurser har du som kan komme til nytte?

3 - Hvordan kan vi få andre med?

Hovedelementer i ABCD er å OPPDAGE - KOBLE - MOBILISERE.

 

En liten videorapport fra oppstartssamlingen av Ungdom ved roret 28/29. september 2022, kan du se her:Videoen Ungdom ved roret 2022

 


Støtte til ungdomstiltak

Foreninger og enkeltpersoner i kommunen kan søke prosjektstøtte fra UKS.
Formålet med støtteordningen finner du i vedtektene. 
Søknadene blir behandlet fortløpende.

Send søknaden på e-post til:

Retningslinjer for tilskudd fra UKS


 Møteinnkallinger og referater

Åpne møtearkivet

Back to top