Ungdommens kommunestyre i Askøy november 2019Ungdommens kommunestyre i Askøy november 2019

Ungdommens kommunestyre (UKS) i Askøy ble stiftet 27. mars 2007 og har mellom 13 og 15 representanter i alderen fra 13 til 19 år. 

Representantene velges blant elevene ved de fire ungdomsskolene og de 2 videregående skolene i kommunen. I tillegg kan ungdom som bor i Askøy kommune men går på skole utenfor kommunen eller ungdom fra andre kommuner som går på skole i Askøy kommune søke om å være med.

UKS gjennomfører minimum ni møter pr år. 


Støtte til ungdomstiltak

Foreninger og enkeltpersoner i kommunen kan søke prosjektstøtte fra UKS.

Formålet med støtteordningen finner du i vedtektene. 

Søknadene blir behandlet fortløpende. 


Arbeidsutvalget (Styret) 2021- 2022

Ordfører: Tina Emilie Revheim (Leder for arbeidsutvalget)

Varaordfører: Synne Birkhaug

  • Patrick Josef Genius
  • Emma Sebastian Haugland
  • Lucas Robbestad

 Møteinnkallinger og referater

Back to top