Medlemmene i UKS Askøy - Oktober 2017

Ungdommens kommunestyre (UKS) i Askøy ble stiftet 27.03.07 og består av 13 - 15 representanter i alderen 13 – 18 år. 

Representantene velges blant elevene ved de fire ungdomsskolene i kommunen, den videregående skolen og styrene i ungdomsorganisasjonene. 

UKS gjennomfører minimum ni møter pr år. 


Støtte til ungdomstiltak

Foreninger og enkeltpersoner i kommunen kan søke prosjektstøtte fra UKS.

Formålet med støtteordningen finner du i vedtektene. 

Søknadene blir behandlet fortløpende. 


 Styret

  • Jens Hestnes Andersen - ordfører
  • Jonas Espelid - varaordfører
  • Isak Christensen Hernes - medlem i Arbeidsutvalget (AU)
  • Lisa Haugland Bøthun - medlem i Arbeidsutvalget (AU)
  • Sander Molland -  medlem i Arbeidsutvalget (AU)

 Møteinnkallinger og referater