Ungdommens kommunestyre i Askøy - Oktober 2018

Ungdommens kommunestyre (UKS) i Askøy ble stiftet 27.03.07 og har mellom 13 og 15 representanter i alderen fra 13 til 18 år. 

Representantene velges blant elevene ved de fire ungdomsskolene i kommunen, den videregående skolen og styrene i ungdomsorganisasjonene. 

UKS gjennomfører minimum ni møter pr år. 


Støtte til ungdomstiltak

Foreninger og enkeltpersoner i kommunen kan søke prosjektstøtte fra UKS.

Formålet med støtteordningen finner du i vedtektene. 

Søknadene blir behandlet fortløpende. 


 Styret (2018 - 2019)

  • Jens Hestnes Andersen - ordfører
  • Lisa Haugland Bøthun - varaordfører
  • Marius Ahmt - medlem i arbeidsutvalget (AU)
  • Bror Sverre Helsengreen - medlem i arbeidsutvalget (AU 
  • Sander Molland -  medlem i arbeidsutvalget (AU)

 Møteinnkallinger og referater