Ungdommens kommunestyre i Askøy november 2019

Ungdommens kommunestyre (UKS) i Askøy ble stiftet 27.03.07 og har mellom 13 og 15 representanter i alderen fra 13 til 18 år. 

Representantene velges blant elevene ved de fire ungdomsskolene i kommunen, den videregående skolen og styrene i ungdomsorganisasjonene. 

UKS gjennomfører minimum ni møter pr år. 


Støtte til ungdomstiltak

Foreninger og enkeltpersoner i kommunen kan søke prosjektstøtte fra UKS.

Formålet med støtteordningen finner du i vedtektene. 

Søknadene blir behandlet fortløpende. 


 Styret (2019 - 2020)

  • Sander Molland - ordfører
  • Marius H. Ahmt- varaordfører
  • Malene K. Næss- medlem i arbeidsutvalget (AU)
  • Alice Soleng- medlem i arbeidsutvalget (AU )
  • Tina E. Revheim- medlem i arbeidsutvalget (AU)

 Møteinnkallinger og referater