Ungdommens kommunestyre i Askøy november 2019Ungdommens kommunestyre i Askøy november 2019

Ungdommens kommunestyre (UKS) i Askøy ble stiftet 27. mars 2007 og har mellom 13 og 15 representanter i alderen fra 13 til 18 år. 

Representantene velges blant elevene ved de fire ungdomsskolene i kommunen, den videregående skolen og styrene i ungdomsorganisasjonene. 

UKS gjennomfører minimum ni møter pr år. 


Støtte til ungdomstiltak

Foreninger og enkeltpersoner i kommunen kan søke prosjektstøtte fra UKS.

Formålet med støtteordningen finner du i vedtektene. 

Søknadene blir behandlet fortløpende. 


Styret (2020- 2021)

Ordfører: Tina Emilie Revheim

Varaordfører: Tea-Sofie Stensrud Halland

Arbeidsutvalget:

  • Marius Helgheim Ahmt
  • Kai Alex Berland
  • Eline Hamre-Higraff (AU)

 Møteinnkallinger og referater

Back to top