§ 1 Formål

1. 1 Se paragraf 1.1.4 i våre vedtekter.

1. 2 Alle arrangementer eller tiltak skal være knyttet til Askøy eller askøyungdommen, uten nødvendig geografisk bestemmelse.

1. 3 Det gis hovedsakelig og i utgangspunktet tilskudd knyttet til prosjekter og aktiviteter for askøyungdom i alderen 13-19 år.

§ 2 Søknad

2. 1 Søknadsfrist for tilskudd er en uke før hvert møte i arbeidsutvalget. Se møteplan på våre nettsider.

2. 2 Alle punkter i ungdommens kommunestyre sitt søknadsskjema skal være fylt ut. Dette skjemaet finnes på ungdommens kommunestyre sine nettsider.

2. 3 Ungdommens kommunestyre skal profileres ved gitt økonomisk tilskudd.

2. 4 Etter endt arrangement krever ungdommens kommunestyre tilbakemelding, eventuelt med regnskap.

2. 5 En person eller gruppe kan søke om maks 20 000,- kr. i løpet av ett skoleår.

§ 3 Tilskudd

3. 1 Maksgrense for tilskudd er kr 15 000. Støtte over 10 000 kr krever mer dyptgående søknadsprosess og behandling.

3. 2 Maksgrense for underskuddsgaranti er 5 000 kr.

3. 3 Det er mulig å søke underskuddsgaranti i tillegg til grunnbeløp. Bevilgningen av slike summer skal gjennomgås i en lengre prosess, og tiltaket summen går til skal følges opp av ungdommens kommunestyre, slik at vi ser at pengene går til det de skal.


Kleppestø 27.02.2019
Jens H. Andersen – ordfører


Sist revidert 27. februar 2019 

 

Back to top