Soltunet avlastning tilbyr døgnavlastning i et trygt og omsorgsfullt miljø for barn og unge med utviklingshemming. Beliggende i naturskjønne omgivelser på Erdal, fokuserer vi på å skape gode bomiljøer som fremmer trivsel, mestring, og utvikling.

To avdelinger

Soltunet avlastning består av to avdelinger i tre bygg: Soltunet avlastning 1 og Soltunet avlastning 2 med barnebolig. Hver avlastningsbolig har 6 rom tilpasset barnas behov. Vi søker å være en forlengelse av hjemmet og jobber i tett samarbeid med barnet, familien, samt samarbeidspartnere som barnehage og skole.

Tildeling og samarbeid

Forvaltningsenheten fatter vedtak om avlastningstjenester, mens vi fordeler døgnene med fokus på bemanning og trivselssammensettinger. Vi har bred kompetanse og arbeider tverrfaglig med helsepersonell og pedagogisk personell.

Samarbeid med spesialisthelsetjenester og andre instanser sikrer helhetlige tilbud. Vi opprettholder tett kontakt ved tildelinger, arrangerer informasjonsmøter, og gjennomfører startsamtaler for god tilvenning og trygg avlastning.

Åpningstider

Soltunet avlastning er stengt i jul og høytider, samt to uker om sommeren for ferieavvikling og kompetansebehov, mens barneboligen er åpen hele året.

Det utarbeides informasjon om åpningstider som alle familier får tilsendt sammen med fordelinger.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner for Avlastningsavdelinger

Soltunet avlastning 1:

Avdelingsleder Helen Juvik Berg: 40 90 61 38

Fagansvarlig Monica Solberg: 40 42 15 19

Avdelingstelefon: 97 05 18 04

Soltunet avlastning 2:

Avdelingsleder Lena Karine Henriksen Beck: 40 42 15 18

Fagansvarlig Lisa Marie Berg: 41 44 54 68

Avdelingstelefon: 40 42 15 56

Soltunet barnebolig:

Avdelingsleder Lena Karine Henriksen Beck: 40 42 15 18

Fagansvarlig Lisa Marie Berg: 41 44 54 68

Avdelingstelefon barnebolig: 40 80 31 68

Leder for Soltunet dagsenter og avlastning:
Irene Helland Vikøren: 45 29 06 12

Back to top