Om oss


Flagget bofellesskap

Bofellesskapet ligger i området mellom Strusshamn og Skogen, Follese. Vi disponerer 12 leiligheter i Flagget omsorgsboliger, fordelt på tre hus. Det er i stor grad unge mennesker som bor i bofelleskapet vårt.

  • Besøksadresse Flagget bofellesskap: Flaggmyra 2, Strusshamn -Telefon til personalbasen 952 90 354/ 409 02 967

Holmedalen bofellesskap

Bofellesskapet ligger like i nærheten av Kleppestø. Det er et bofellesskap med åtte boenheter, fordelt på to hus. Her gir vi tjenester til mennesker med utviklingshemming.


Ledelse

Back to top