Helse og omsorg

Ergo-, fysioterapi og servicetjenesten | Hjemmebaserte tjenester | Sykehjem | Kreftsykepleie | Frisklivssentralen

Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest er en kunnskapssatsing i kommunenes helse- og omsorgstjenester.

Tjenesten har også ansvar for å bygge opp kompetanse og gi veiledning til annet helsepersonell og å utvikle gode rutiner og systemer rundt kreftomsorgen.

Ledelse og beskrivelse av avdelingens ansvarsområder

Øyeblikkelig hjelp og lindrende behandling

Habilitering og rehabilitering | Individuell plan | Koordinator

Kleppestø | Ravnanger | Ask omsorgssenter

Bofellesskap | hjemmesykepleie | praktisk bistand | hjemmehjelp | dagsenter

Bo-oppfølging | 

Back to top