Er du gravid eller ammende?

Folkehelseinstituttet og helsenorge.no har samlet informasjon og råd til deg som er gravid eller ammer. Se lenker nedenfor.

Helsedirektoratet har kommet med anbefalinger om at arbeidsgiver skal forsøke så langt som mulig å skjerme ansatte i risikogrupper og gravide mot smitte. Ta kontakt med din leder slik at dere sammen kan finne løsninger som kan fungere. 


 

Påminnelse om taushetsplikten

Alle ansatte i helse- og omsorgstjenestene har generell taushetsplikt som må overholdes også nå.

Informasjon og opplysninger du får tilgang til gjennom din jobb skal ikke deles videre med mindre det er tjenstlig nødvendig. Opplysninger om kollegaer og pasienter/ brukere som testes for korona-smitte, inkludert testresultater, er taushetsbelagte opplysninger som ikke skal deles.

Brudd på taushetsplikten kan få konsekvenser for arbeidsforholdet ditt i kommunen.

Les mer om taushetsplikten på helsenorge.no.


Back to top