Om tjenesten

Skolehelsetjenesten er lovpålagt i alle grunn- og videregående skoler. Tjenesten skal bidra med helsefremmende og forebyggende arbeid både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold.

Det skal være en Helsesykepleier i alle skolene som elevene kan kontakte. Hvis elevens foresatte ønsker kontakt med Helsesykepleier, kan de ringe for avtale. Alt som angår den enkelte elevs helse og trivsel kan man ta opp.

Skolehelsetjenestens kontortider er kunngjort på hver skoles nettside.


Hvilke tilbud har vi?

Helsesykepleierne kan gi veiledning, foreta enkle helseundersøkelser og sette vaksiner. De har ansvar for oppfølging av eleven og henvisning videre hvis det er behov for det. Et godt samarbeid med eleven, hjemmet og skolen er en viktig forutsetning for å lykkes.

Helsesykepleierne i ungdomsskolen tilbyr Cool Kids mestringskurs for barn/ungdom som sliter med engstelse, unngåelsesatferd eller gruer seg for ulike situasjoner. Ta kontakt med helsesykepleier på din skole for mer informasjon.

Skolehelsetjenesten har en bli tørr veileder. Bli tørr veilederen gir oppfølgingstilbud til barn og unge som har utfordringer med urin og/eller avføring. Oppfølgingen er individuell og utføres av helsesykepleier på Ravnanger helsestasjon. Målgruppen er barn og unge fra 5 år til 16 år.


Faste oppgaver

AlderstrinnFaste oppgaver på de ulike klassetrinn
1. trinn Undersøkelse av lege og helsesykepleier på helsestasjonen, vekt- og høydemåling
2. trinn Vaksinering mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio ( DTP - IPV )
3. trinn Helsesamtale med tilbud om vekt og høyde mål
5. trinn Pubertetsundervisning
6. trinn Vaksinering mot meslinger/kusma/røde hunder (MMR)
7. trinn Vaksinering mot HPV 
8. trinn Helsesamtale med tilbud om vekt og høyde mål
9. trinn Seksualundervisning på Helsestasjon for ungdom
10. trinn Vaksinering mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV)

 

Ressursteam

Skolehelsykepleieren samarbeider med skolens ledelse i Ressursteamet. De som er med i teamet er helsesykepleier, ressursteamleder, rektor, PPT og kontaktlærer. Gruppen har møter etter fastsatt plan.


Kontaktopplysninger

Familiehelsetjenesten

Skoler på Askøy

Back to top