Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Migrasjonshelse | Helsestasjon 0-5 år | Helsestasjon for ungdom | Jordmortjeneste | Skolehelsetjeneste

Her er liste over kontakttelefoner og nettsteder når det gjelder bekymringsmeldinger eller annet som har med barn og ungdom å gjøre.

Helsestasjonstilbudet i Askøy kommune

Tilbud til gutter og jenter mellom 13 og 23 år | Spørsmål om kropp, sex og følelser | Testing av kjønnssykdommer eller graviditet

Graviditet | Tiden etter fødsel| Kostnadsinformasjon| Kontakt

Helsesamtaler, helseundersøkelse og tuberkulosekontroll til flyktninger og innvandrere

Skolehelsetjeneste innføringsklassene og voksenopplæringen

Tjenesten skal bidra med helsefremmende og forebyggende arbeid

Back to top