Migrasjonshelsetjenesten følger opp flyktninger (barn, voksne, enslige mindreårige) som er bosatt i Askøy kommune. Migrasjonshelsetjenesten veileder flyktninger i forhold til  fysisk og psykisk helse, vaksinasjon, informasjon om helsesystemet og oppfølging i forhold til smittsomme sykdommer. 

Hos migrasjonshelsetjenesten treffer du helsesykepleier, sykepleier, jordmor og lege. Vi samarbeider bla med smittevernlege, fastleger, skole og barnehager, voksenopplæringen og flyktningtjenesten. 

 


Kontaktopplysninger

Familiehelsetjenesten

Back to top