Formål

  • For å plante utenlandske treslag må du søke om godkjenning først.
  • Det er Statsforvalteren i Vestland som fatter vedtak.
  • Søknaden behandles etter Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruk.

Hvordan skal du søke?

  • Finn mer informasjon om skogbruk under temaet «skog» på nibio.no

Mer informasjon

 Les mer om sitkagranen på nibio.no

 Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål. (Lovdata.no)


Kontakt avdelingen

Back to top