Hva gjør vi?

Enheten har ansvar for planlegging og utvikling av kommunens fysiske miljø på overordnet nivå via kommuneplan og på detaljnivå via offentlige reguleringsplaner.

Arealplan utarbeider også private reguleringsplaner.

Tilbud og tjenester

Kontakt

Telefon: 56 15 82 99

Telefontid

Mandag - fredag klokken 09.00-11.00 og 12.00-14.00

Du kan også kontakte Arealdel ved å sende e-post til 


Rapporter og dokumenter

Back to top