Formål

  • For å plante utenlandske treslag må du søke om godkjenning først.
  • Det er Fylkesmannen i Hordaland som fatter vedtak.
  • Søknaden behandles etter Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruk.

Hvordan skal du søke?

  • Finn mer informasjon om skogbruk under temaet «skog» på nibio.no

Mer informasjon


Kontakt avdelingen