Ny skogbruksstrategi i Askøy kommuneAskøy kommune har kommet med ny strategi for skogbruk på øyen.

Strategien gjelder i fire år fra og med 2020 til og med 2024.

Bakgrunnen for dette er at fra 1. januar 2020 fikk kommunene fullmakt og ansvar for å bevilge tilskudd til alle skogbrukstiltak etter «Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket» (NMSK- tilskudd). Tidligere har denne oppgaven hørt inn under Fylkesmannen.

NMSK, nærings- og miljøtiltak i skogbruket, er et tilskudd som skal stimulere til økt verdiskapning, bærekraftig utnyttelse av skogressursene, og bevaring og utvikling av miljøverdier i skog.

De nasjonale målene i norsk skogpolitikk er økt verdiskaping, bærekraftig skogbruk og konkurransedyktige verdikjeder bygget på skog- og tre produkt. Askøy kommune tar med seg de nevnte verdier, men legger samtidig vekt på å bevare det vi har av særpreg på øyen. Blant annet er vi opptatt å bevare og restaurere våre områder med kystlynghei. Vi vil bevare biologisk mangfold, og tilrettelegge for rekreasjon og friluftsliv. Det er prioritert å støtte tiltak som er til felles glede for befolkningen på øyen.


pdf Skogbruksstrategi Askøy kommune 2020-2024 (890 KB)

pdf Retningslinjer for prioritering av tilskudd til skogbruksformål 2020-2024 (917 KB)

Back to top