Ulykkestyper og ansvarsområde

Singleulykke

Ta kontakt med Tryg Forsikring for hjelp og veiledning. +47 915 04 040

Tid for reparasjon bestiller du selv hos verksted etter at du har mottatt et skadenummer.


Kollisjon og personskade

Du må fylle ut skademelding og sende til Tryg forsikring. Skademeldingsskjema får du ved å henvende deg til Tryg eller direkte til oss.

Tryg Forsikring
PB 7070, 5020 Bergen
+47 915 04 040

Tid for reparasjon bestiller du selv hos et verksted når du har fått et skadenummer.


Glasskader

Riis Bilglass
+47 98 70 90 09

Hurtigruta Carglass
+47 21 08 64 63


Tyveri, innbrudd og parkeringsskade

Hvis bilen blir stjålet skal du umiddelbart anmelde tyveriet til politiet og ringe til Tryg Forsikring.

Politi: 2800

ALD Forsikring ved Tryg Forsikring +47 915 04 040

Ved innbrudd eller parkeringsskade er det anbefalt å ta bilder på stedet og få tak i noen vitner til hendelsen.

Når du har fått et skadenummer fra forsikringsselskapet skal du henvende deg til et merkeverksted for å få utbedret skadene.


Viltpåkjørsel

Alle storviltpåkjørsler skal rapporteres til politiet eller til din lokale viltnemd.

Politi: 2800

Hvis bilen er skadet - ta kontakt med Tryg Forsikring.
Storvilt omfatter hjortedyr, villsvin, moskusfe, bjørn, ulv, jerv og gaupe. Det er viktig at du som bilfører får en skriftlig bekreftelse fra politiet eller viltnemda for å unngå egenandel og økt forsikringspremie. Ved skade på dyr fra dyrehold kreves det at eieren eller politiet varsles umiddelbart. Merk stedet der dyret ble påkjørt slik at eventuelle skadde dyr som har forlatt stedet kan spores.

Tryg Forsikring  +47 915 04 040

Dersom du trenger hjelp til dette, ta kontakt med bilansvarlig på avdelingen.

Back to top