Areal og samfunn

Gro Søvik
Telefon: 56 15 81 43
E-post


Eiendomsavdelingen

Odd Maubach
Mobil: 952 84 270
E-post


Itavdelingen

Arve Aasebø
Telefon: 56 15 80 37
Mobil: 970 51 700
E-post


Kultur

Sverre Jokstad – Bilansvarlig kultur
Telefon: 56 15 84 48
E-post


Levekår

Wiktor Wikan 
Mobil: 970 51 730
E-post 


Samferdsel og VA

Ove Håtuft
E-post


Teknisk

Per Kristian Berntsen 
Tlf: 56 15 82 10
Mobil: 970 51 706
E-post


Kommunale foretak

Askøyhallene KF

Eirik Juvik
Mobil: 934 84 805
E-post

Back to top